Utbildning Yin Yoga Steg 1 25 tim 10-12 feb

Vår grundläggande yogalärarutbildning i Yinyoga steg 1, ger dig en förståelse för yinyoga, både i ditt eget utövande och i din roll som lärare. Denna utbildning vänder sig både till dig som vill undervisa i yinyoga men även dig som önskar fördjupa din egen yogapraktik. Kanske har du en annan yrkesroll där du arbetar med människor och kan använda yinyogan som ett värdefullt komplement. Vi lägger särskild vikt vid anatomi och sambandet mellan mindfulness och yinyoga.

Utbildningens innehåll:

  • Grundprinciper i yinyoga
  • Yinyogans positioner. Grundlig kunskap i yinyogaställningar och dess variationer ur ett individperspektiv.
  • Användning av props och andra hjälpmedel.
  • Anatomi
  • Fascia
  • Introduktion till Kinesisk medicin, kroppens meridiansystem, yin & yang.
  • Mindfulness och yinyoga
  • Pass/sekvenser. Att skapa yinyogasekvenser med olika teman.
  • Pedagogik, lärarens roll, undervisning, etik och röstens betydelse.

Under utbildningen går vi igenom grunderna i yinyoga där vi blandar teori med praktik. Utbildningen innefattar 24 timmar lärarledd undervisning. Efter fullgjord utbildning får du ett diplom.

Du får ett kompendium under kursen men vi rekommenderar även följande litteratur; Bernie Clarks “The Complete guide to Yin yoga” samt Sarah Powers, “Insight yoga”

Avbokning med återbetalning kan endast göras mot uppvisande av läkarintyg. En administrationsavgift på 300 kr tas då ut.

Utbildningen ger 24 CE timmar hos Yoga Alliance (YACEP).

Datum: 10-12/2-2023

Tid: 9-17

Pris: 4 900 kr inkl moms

Denna sida är inte tillgänglig just nu.