Kurs - Yoga för Stela Män 8 ggr – start 22/8 kl. 19.15

YOGAKURS FÖR STELA MÄN
Balansen mellan styrka och flexibilitet

Den här kursen riktar sig för män och består av en kombination av två olika yogaformer: Första delen innefattas av en mer dynamisk och fysisk yogaform. Dynamiska yogan är en uppfriskande yangform av asana-sekvenser, baserad på Hatha och Vinyasa Yoga. Denna yogadel ger styrka, stabilitet och uthållighet.

Kursens andra del fokuserar på rörlighet hos muskulaturen på ett mer mjuk och skonsamt sätt. Yinyoga (strechyoga) används som en teknik för att komma åt kroppens djupliggande strukturer; såsom bindväv (Fascia), leder, ligament och inre organ. Detta medför en ökad rörlighet och smidighet samt bidrar till ett friare energiflöde i kroppen, vilket stärker kroppens egen förmåga att återhämta sig.

Yinyoga bidrar till mental träning, medveten närvaro och inre lugn. Metoden är avsedd att nå delar av kroppen som inte berörs i samma utsträckning i de mer yang-liknande yogaformerna.

Kursen består av åtta tillfällen och kostar 1795 kronor. I kursavgiten ingår två extra klipp som kan användas  som kompensation för evetuellt missat tillfälle eller som en möjlighet att prova på våra öppna klasser. Klippen gäller tre månader från kursens startdag.

Inga förkunskaper krävs!

Varmt välkommen.

 

 

 

E-post
Personuppgifter